Leendő partnereink részére

Szerezzen új, hűséges vásárlókat!

Növelje bevételeit!

Legyen Ön is a Futrinka Egyesület partnere!


Mit nyújtunk partnerünknek?

  1. Új vásárlókat, több bevételt!
  2. Egy hűséges, folyamatosan növekvő vásárlói csoportot!
  3. Ingyenes megjelenést honlapunkon.
  4. Ingyenes bemutatkozási/hirdetési lehetőséget az Egyesület tagjainak körében.

Mit kérünk partnerünktől?

Vásárláskor biztosítson legalább 5 – 10% kedvezményt a Futrinka Egyesület tagjai részére.


Ki kapja a kedvezményt?

Egyesületünk egy állatvédő, állatmentő non-profit szervezet, amely Magyar vizsla, német dog, tacskó és esélytelen egyéb kutyák mentésével foglalkozik. A most bevezetésre kerülő új támogatási formánk keretében az egyesületet támogatók egy éves pártolói tagsági kártyát kapnak. Támogatóink számára szeretnénk megteremteni annak lehetőségét, hogy kártyájuk felmutatásával partnereinknél kedvezményesen vásárolhassanak.

Tacskó fajtamentés

Regisztráció

Elfogadóhely regisztráció

1, Kártyaelfogadó partner vállalja, hogy amennyiben az Egyesület regisztrált pártoló tagjai (későbbiekben kártyabirtokos, vagy egyesületi tag) a Kártyaelfogadó partner által forgalmazott termékekből vásárolnak, vagy igénybe veszik Kártyaelfogadó partner szolgáltatásait, akkor Kártyaelfogadó partner az Egyesület tagjai részére a jelen megállapodás

2. pontjában rögzített kedvezményeket biztosítja. 2, Kártyaelfogadó partner által biztosított kedvezmények mértéke

2.1 Kártyaelfogadó partner kereskedelmi egységeiben, személyes vásárlás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja a vásárlás bruttó végösszegéből: □ 5%                       □ 10%                    □ Egyéb: ………….   %                           □ nincs kedvezmény

2.2 Kártyaelfogadó partner online webáruházában történő vásárlás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja a vásárlás bruttó végösszegéből: □ 5%                       □ 10%                    □ Egyéb: ………….   %                           □ nincs kedvezmény

3, Az Egyesület, az egyesület tagjai részére adott naptári évre vonatkozó tagsági kártyát biztosít. A kártyák a tárgyévet követő év január 31-ig érvényesek. A második pontban meghatározott kedvezmény igénybevételére kizárólag az érvényes tagsági kártyával rendelkező egyesületi tagok jogosultak. Kártyaelfogadó partner jogosult elkérni a kártyabirtokostól az egyesületi tagságot igazoló kártyáját a kedvezmény igénybevételéhez.

4, Kártyaelfogadó partner vállalja, hogy a kedvezmények megadását sem alsó összeghatárhoz, sem minimális mennyiséghez, sem termékcsoporthoz, sem előírt fizetési módhoz nem köti. 

5, Nem kötelező kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek esetén.

6, Kártyaelfogadó partner számára nem kötelező más kedvezmény-, pontgyűjtő-kártyával történő kedvezmény összevonás, vagy pontfelírás.

7, Kártyaelfogadó partner a jelen szerződésből származó kötelezettségeiről, a kedvezményadás, valamint, a kártya használati módjáról munkatársait belső utasításban, illetve az Egyesület által rendelkezésére bocsátott ismertetők révén köteles tájékoztatni.

8, Kártyaelfogadó partner kártérítési felelősséget vállal arra az esetre, ha a kedvezményadás elmaradása – bizonyítható módon – saját önhibájából következik be, és kötelezi magát a meg nem adott kedvezmény 15 napon belüli megfizetésére az érintett kártyabirtokosnak.

9, Jelen szerződés felek aláírásával határozatlan időre jön létre és kizárólag írásban (e-mailben, postai úton) módosítható, vagy szüntethető meg, amelyre felek 30 napos felmondási időt határoznak meg. Kártyaelfogadó partner vállalja, hogy a megállapodás 2. pontjában megjelölt kedvezményeket a felmondási idő alatt is biztosítja az egyesületi tagok részére.

10, Kártyaelfogadó partner a regisztrációkor megadott mértékű kedvezményt akciós termékekre/szolgáltatásokra is köteles biztosítani a második pontban meghatározott kedvezmény minimum 50%-áig. 

11, Egyesület vállalja, hogy a Kártyaelfogadó partner valamennyi kereskedelmi/szolgáltató egységeinek címét, telefonos, valamint internetes elérhetőségét, tevékenységének legfeljebb 200 karakteres leírását, és a termékek/szolgáltatások árából adott kedvezmény mértékét szerepelteti honlapján az elfogadóhely adatbázisában. Kártyaelfogadó partner a megjelentetni kívánt adatokat jelen megállapodás 1.sz. Mellékletében rögzíti.

12, Egyesület vállalja, hogy a regisztrált kártyabirtokosokat e-mailben tájékoztatja a Kártyaelfogadó partnerrel megkötött együttműködési megállapodásról. Egyesület vállalja, hogy a tájékoztató levelében szerepelteti a 11. pontban felsorolt információkat, továbbá lehetőséget biztosít Kártyaelfogadó partner részére, hogy összeállítson egy maximum 1 oldalas marketing anyagot, amelyet Egyesület a tájékoztató leveléhez csatol.

13, Szerződő Felek jelen megállapodás fennállása alatt kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik fél érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, továbbá tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól, amely egymás megítélését bármely körben vagy bármely módon hátrányosan befolyásolná.

14, Szerződő Felek rögzítik, hogy az Egyesület tagjai által a Kártyaelfogadó partnerrel kötött vásárlásokat jelentő egyes külön ügyletekben semmilyen jogcímen nem vesz részt, nem minősül ilyen ügyletekben közvetítőnek, az ilyen jogügyletekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

15, Felek a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, két példányban arra feljogosított képviselőik útján, cégszerűen aláírták.